-3 στην Λάρισα λόγω οφειλών!

Την επιβολή αφαίρεσης τριών βαθμών αποφάσισε η Επιτροπή Εφέσεων για την Λάρισα, αναφορικά με τις οφειλές στο πρόσωπο του Άγγελου Αναστασιάδη, στην βραχύβια παρουσία του στον πάγκο της ομάδας .

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η Επιτροπή Εφέσεων κατά την τελευταία της συνεδρίαση έλαβε την ακόλουθη απόφαση. αναφορικά με την αίτηση του Άγγελου Αναστασιάδη του Ηρακλή κατά της ΑΕΛ ΠΑΕ.

Δικάζει αντιμωλία των καθ’ ων. Δέχεται την αίτηση. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση ΠΑΕ με την επωνυμία ΑΕΛ ΠΑΕ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 12/2017 τελεσίδικης απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ και του από 29-3-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.