Οδηγίες για τις επισκέψεις πολιτών στα ιατρεία

Τις οδηγίες που καλούνται να εφαρμόσουν οι πολίτες πριν και κατά την διάρκεια επίσκεψης τους στα ιατρεία, εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με το σύνθημα “Ιατρεία Ανοικτά … Πόρτα Κλειστή”. 

Τις οδηγίες που καλούνται να εφαρμόσουν οι πολίτες πριν και κατά την διάρκεια επίσκεψης τους στα ιατρεία, εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με το σύνθημα “Ιατρεία Ανοικτά … Πόρτα Κλειστή”. 

Διαβάστε περισσότερα στο politica.gr.