Σύσκεψη στη Περιφέρεια Κρήτης για την Δημόσια Υγεία

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που αφορούσαν τη στοχοθεσία, το σχεδιασμό δράσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μετά τη στελέχωση της νέας Γενικής Διεύθυνσης.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που αφορούσαν τη στοχοθεσία, το σχεδιασμό δράσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μετά τη στελέχωση της νέας Γενικής Διεύθυνσης.

Διαβάστε περισσότερα στο politica.gr.