Κινητοποιούνται ενάντια στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Δυναμικό παρόν αναμένεται να δώσουν τα μέλη της Πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας.

Δυναμικό παρόν αναμένεται να δώσουν τα μέλη της Πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας.