Παιχνίδια και αυτοκίνητα τα πιο επικίνδυνα προϊόντα

Παιχνίδια και αυτοκίνητα τα πιο επικίνδυνα προϊόντα: Τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα είναι τα πιο επικίνδυνα προϊόντα σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Παρασκευή 5 Απριλίου την έκθεσή της για το 2018 σχετικά με το «Safety Gate»το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (πρώην σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «RAPEX»).

Από την έκθεση προκύπτει ότι οι αρχές αντάλλαξαν 2.257 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα.

Τα «παιχνίδια» αποτέλεσαν την κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις (31%), ακολουθούμενα από τα «μηχανοκίνητα οχήματα» (19%) και από τα «είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας» (10%), ενώ οι κυριότεροι κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν ήταν οι χημικοί κίνδυνοι και οι τραυματισμοί (25%έκαστος), ακολουθούμενοι από τον κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά (18%).

Η Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής:

«Το Safety Gate αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία των Ευρωπαίων από τα επικίνδυνα προϊόντα και λειτουργεί αποτελεσματικά. Με περισσότερες από 2.000 προειδοποιήσεις και σχεδόν διπλάσιες ανακλήσεις και αποσύρσεις από την αγορά, η έκθεση καταδεικνύει την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές και τις τρίτες χώρες για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών».

  • Οι ανακλήσεις προϊόντων είναι ένα από τα συνηθέστερα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα προϊόνταωστόσο το ποσοστό των προϊόντων που πράγματι επιστρέφεται από τους καταναλωτές παραμένει γενικά χαμηλό.

Τα αποτελέσματα νέας έρευνας σχετικά με το θέμα δείχνουν ότι το ένα τρίτο όσων απάντησαν εξακολουθούν συνειδητά να χρησιμοποιούν ανακληθέντα προϊόντα, γεγονός που δείχνει ότι οι ανακοινώσεις ανάκλησης ίσως να μην επηρεάζουν ιδιαίτερα τις αποφάσεις των καταναλωτών και/ή ότι ο κίνδυνος δεν κοινοποιείται με επαρκή σαφήνεια.

  • Περισσότερα από τα μισά από τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίστηκαν προέρχονταν από την Κίνα.

Η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες κινεζικές αρχές επ’ αυτού. Στα σχετικά μέτρα περιλαμβάνονται δράσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων που πρέπει να τηρούνται κατά την πώληση σε καταναλωτές της ΕΕ.