Φορολογικές δηλώσεις μεταξύ συζύγων

Φορολογικές δηλώσεις μεταξύ συζύγων: Την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μεταξύ συζύγων θα επιτρέπει η ΑΑΔΕ…

Φορολογικές δηλώσεις μεταξύ συζύγων: Την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μεταξύ συζύγων θα επιτρέπει η ΑΑΔΕ…

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει την προσαρμογή του συστήματος της εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος με βεβαίωση σε κάθε σύζυγο χωριστά προς συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε η ίδια η Αρχή σε έγγραφο που κοινοποίησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση 330/2018 δικαίωσε φορολογούμενο που είχε ζητήσει από την εφορία για το χρονικό διάστημα από το φορολογικό έτος 2016 και στο εξής να μπορεί να υποβάλλει χωριστή ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματός από εκείνη της συζύγου τουνα λαμβάνει ξεχωριστό εκκαθαριστικό και να προσδιορίζονται χωριστά το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης οι τυχόν δόσεις πληρωμής φόρου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι, ο φορολογούμενος και η σύζυγός του έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου εισοδήματός.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, βάσει του νόμου, ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή, καθ’ εαυτήν, της κοινής δήλωσης, ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς προς τη φορολογική αρχή η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου περί του εισοδήματός τους.

Οι δικαστές στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρουν ότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος έχει διατηρήσει για τον σύζυγο, ο οποίος είναι υπόχρεος μόνο για τον φόρο που αναλογεί στο δικό του εισόδημα, την υποχρέωση να υποβάλει τη δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου, μολονότι αυτή μόνη είναι υπόχρεη για τον φόρο, τα τέλη και τις εισφορές που αναλογούν σε αυτό. Η διατήρηση της εν λόγω υποχρέωσης δεν υπαγορεύεται συνεπώς ούτε από τις ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ούτε από τις ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου συνέβαλε και έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο οποίο αναφέρεται πως η αρχή έχει ξεκινήσει την προσαρμογής του συστήματος της εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος με βεβαίωση σε κάθε σύζυγο χωριστά προς συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζεται πως παρά την ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου υπό τον ν. 4172/2013 για τη βεβαίωση στο όνομα του συζύγου της οφειλής από φόρο, τέλη και εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα των συζύγων, η εφαρμογή της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους έγγαμους λειτουργεί έτσι ώστε η σχετική οφειλή να εξακολουθεί να βεβαιώνεται στο όνομα του συζύγου συνεπεία πρακτικών προβλημάτων που υπαγορεύονταν από άλλες διατάξεις νόμων.