8,7 εκατ. ευρώ για απολυμένους ελληνικών media

8,7 εκατ. ευρώ για απολυμένους ελληνικών ΜΜΕ προτείνει η Κομισιόν

8,7 εκατ. ευρώ για απολυμένους ελληνικών ΜΜΕ προτείνει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) προκειμένου να βοηθήσει 1.633 εργαζομένους που απολύθηκαν στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (εκδόσεις, παραγωγή προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις) στην Αττική (Ελλάδα).

Τα ποσά που ζητήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ για έγκριση.

Η κ. MarianneThyssen, επίτροπος αρμόδια για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, δήλωσε:

“Η σημερινή απόφαση θα συμβάλει στην προετοιμασία άνω των 1.600 ατόμων για νέες θέσεις εργασίας.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι περνούν μια δύσκολη περίοδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να τους βοηθήσουμε. Είμαι ευτυχής που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για στήριξη των απολυθέντων εργαζομένων από το ΕΤΠ”.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 1.633 εργαζομένων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (928 εργαζόμενοι σε 16 επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλοι 705 εργαζόμενοι σε 46 εκδοτικές επιχειρήσεις).

Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας οφείλονται στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας με την παροχή ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, με δράσεις κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για θέματα επιχειρηματικότητας, με την υποβοήθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και με τη χορήγηση διαφόρων επιδομάτων. Όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 14,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα παράσχει 8,7 εκατ. ευρώ.