ΕΕ: Η αβεβαιότητα σκιάζει την ανάκαμψη στην Ελλάδα

Ανάπτυξη 2,5% το 2015 υπό προϋποθέσεις.

Tην εκτίμηση ότι η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση των πολιτικών που θα ακολουθηθούν στην Ελλάδα επηρεάζει την εμπιστοσύνη και μπορεί να βλάψει την ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Η Επιτροπή εκτιμά πως η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1% το 2014 και θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο 2,5% το 2015 και στο 3,6% το 2016. Ξεκαθαρίζει ωστόσο πως οι προβλέψεις αυτές προετοιμάστηκαν επί τη βάσει της πλήρους εφαρμογής των δεσμεύσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

«Για τις προβλέψεις για το 2015 και το 2016 υποθέτουμε ότι η Ελλάδα θα ανταποκριθεί στους στόχους του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα, ότι το οικονομικό περιβάλλον θα βελτιωθεί και ότι η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχισθεί», αναφέρει η έκθεση.

Στην έκθεση αναφέρεται πως σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, η δημοσιονομική ισορροπία αναμένεται να είναι κάπως ασθενέστερη το 2014, αλλά ισχυρότερη το 2015, καθώς τα κέρδη από του Ευρωσυστήματος από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (περίπου 1% του ΑΕΠ) θα καταγραφούν στο 2015.

Βάσει των προβλέψεων το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,5% του ΑΕΠ το 2014  σε πλεόνασμα 1,1% το 2015 και σε πλεόνασμα 1,6% το 2016.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 176,3% του ΑΕΠ, ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωση του στο 170,2% το 2015 και στο 159,2% το 2016. Στην έκθεση σημειώνεται πως τα ευνοϊκά επιτόκια δανεισμού και το ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τα δάνεια του EFSF θα βοηθήσουν την Ελλάδα  να κρατήσει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλη χρονικό περίοδο, παρά το υψηλό δημόσιο χρέος.

Ο αποπληθωρισμός από 1,4% το 2014 θα μειωθεί στο 0,3% το 2015 και θα εξελιχθεί σε πληθωρισμό 0,7% το 2016. Πτωτική αναμένεται να είναι η ανεργία στην Ελλάδα, η οποία από 26,6% το 2014 θα μειωθεί στο 25% το 2015 και σε 22% το 2016. Οι επενδύσεις σε ετήσια βάση αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,8% το 2014, κατά 8,4% το 2015 και κατά 15% το 2016.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της αναμένει πως η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα ανέλθει στο 0,8% το 2014 και θα ενισχυθεί στο 1,3% το 2015 και στο 1,9% το 2016.  Για την  ΕΕ οι εκτιμήσεις προβλέπουν ανάπτυξη 1,3% το 2014, 1,7% το 2015 και 2,1% το 2016.

Πηγή: in.gr