Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα

Τον Δεκέμβριο με στοιχεία της Τράπεζας τη Ελλάδος.

Επιβραδύνθηκε οριακά το Δεκέμβριο ο ρυθμός χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφούμενος στο -3,1% από -3% το Νοέμβριο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 234 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 170 εκατ. ευρώ).

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2014, ήταν αρνητική κατά 155 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 110 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3,7%, από -3,6% το Νοέμβριο του 2014.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος στο -3,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 131 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 91 εκατ. ευρώ).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -8,8%, από -8,7% τον προηγούμενο μήνα.

Το Δεκέμβριο του 2014, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 38 εκατ. ευρώ (έναντι θετικής καθαρής ροής 76 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2013) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο -0,3%, από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 117 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2014 (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 136 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: in.gr