Οριακά αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Στο γ’ τρίμηνο 2014.

Οριακή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στο τρίτο τρίμηνο 2014, καταδεικνύουν στοιχεία για τους Τριμηνιαίους Μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς Θεσμικών Τομέων που έδωσε σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Βάσει αυτών, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε οριακά κατά 0,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,16 δισ. ευρώ, σε 31,17 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014 κατά 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,6 δισ. ευρώ σε 33,3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 7% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με την μείωση 4,6% στο τρίτο τρίμηνο του 2013.

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ στο τρίτο τρίμηνο του 2014 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 15,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους από 1,8 δισ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα ήταν 10,2% σε σύγκριση με 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 4 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,1 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 ήταν 394 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2013 που ήταν1,6 δισ. ευρώ.

Πηγή: in.gr