Ποσό 1,3 δισ.ευρώ αντλήθηκε από εξάμηνα έντοκα γραμμάτια

Με αμετάβλητο επιτόκιο 4,25%.

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα, Τρίτη, το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με αμετάβλητο κόστος έναντι της τελευταίας αντίστοιχης δημοπρασίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,25% έναντι 4,25% αντίστοιχης δημοπρασίας στις 5 Μαρτίου 2013.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,60 φορές, και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, στις 12 μμ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: in.gr