Ο ΟΦΗ δεν ξέχασε την Διεθνή Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών

Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών.

To μήνυμα  της ΠΑΕ ΟΦΗ: 

“Safety and security don’t just happen; they are the result of collective consensus and public investment. We owe our children, the most vulnerable citizens in our society, a life free of violence and fear”. – Nelson Mandela

“Η σιγουριά και η ασφάλεια δεν προκύπτουν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής συναίνεσης και δημόσιων επενδύσεων. Οφείλουμε στα παιδιά μας, τους πιο ευάλωτους πολίτες της κοινωνίας μας, μια ζωή χωρίς βία και φόβο”. – Νέλσον Μαντέλα

#oficrete #oficretefc #ofifc #internationaldayofinnocentchildrenvictimsofaggression