Όλοι οι διαιτητές της ΕΠΣΗ στο ΟΦΗ – Λαμία

Θα εισέλθουν στην Θύρα 6, στηρίζοντας τον ΟΦΗ στον κρίσιμο αγώνα που δίνει.