Πάνω που είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες της Εθνικής στο Θεό, διώξαμε τον Αναστασιάδη