Τέλος ο Αναστασιάδης από την Εθνική. Ήταν θέλημα της Παναγιάς