Μ’αρέσει που δε σας ενδιέφερε η άνοδος,όπως λέγατε δεξιά κι αριστερά… Πονηρούλες…