Και ο Παπαδόπουλος στον ΠΑΣ.Τελικά αυτοί πάσχουν από Σύνδρομο της Στοκχόλμης ή μου φαίνεται;