“Να αγκαλιάσουμε ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από το ΠΑΣΟΚ” δήλωσε ο Γ.Α.Π. Χωρίς να ρωτήσει φυσικά αν αυτοί θέλουν διαχύσεις μαζί του