#Βαριά η σπάθη της Δικαιοσύνης πάνω στην καθαρίστρια που είχε δηλώσει ψευδώς ότι ήταν απόφοιτος Δημοτικού ενώ είχε φτάσει μόνο μέχρι την Ε’τάξη