#Όποιος πάει αύριο στην υποδοχή Μπούση να δει καλά τις φωτογραφίες με τον άνθρωπο για να μην την πατήσουμε σαν κάποιους κάποτε με το Μεχία