#Καταρρέει,διαβάζω,το Χρηματιστήριο Αθηνών.Μα αφού μόλις γύρισε ο Αλέκσης στις ΗΠΑ.Τι,άσχετο;Αυτό θα το πουν οι ιστορικοί του μέλλοντος