#Τα καλά νέα είναι ότι με το καλοκαίρι ήρθαν οι φωτογραφίες από παραλία.Τα κακά είναι ότι επέστρεψαν και τα παπούτσια-πλατφόρμες