#Στα χάι λάιτς του αγώνα στην Δράμα,η εικόνα με τον Ανέστη Νάστου να σταυροκοπιέται μπροστά στον μουσουλμάνο Μπαϊκαρά