Τι είναι η Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος;

Τι είναι η Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος; Η φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος είναι μια ασφαλιστική κάλυψη, τι καλύπτει όμως και τι ακριβώς προσφέρει;

Τι είναι η Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος; Η φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος είναι μια ασφαλιστική κάλυψη, τι καλύπτει όμως και τι ακριβώς προσφέρει;

Η φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος είναι μια ασφαλιστική κάλυψη που είναι μεν προαιρετική αλλά την προσφέρουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες στα βασικά πακέτα ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Μέσω αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης οι ασφαλιστικές εταιρίες σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρίες ασφάλισης οδικής βοήθειας (χωρίς ωστόσο να αποτελεί η συγκεκριμένη κάλυψη οδική βοήθεια) αναλαμβάνουν να έρθουν σε τροχαίο ατύχημα και να καταγράψουν το ατύχημα.

Έτσι εφόσον εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα (είτε έχετε ευθύνη είτε όχι για το ατύχημα) θα πρέπει να καλέσετε την φροντίδα ατυχήματος.

Κι αυτό γιατί η εταιρία σας θα έχει πλήρη στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος και τις ζημιές αφού οι συνεργάτες της θα φωτογραφίσουν την περιοχή του ατυχήματος και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από αυτό.