Οι πολλές ώρες στο τιμόνι βλάπτουν σοβαρά το IQ

Οι πολλές ώρες στο τιμόνι βλάπτουν σοβαρά το IQ: Νέα μελέτη δείχνει ότι οι πολλές ώρες στο τιμόνι βλάπτουν σοβαρά το IQ.