Νέα Διοίκηση στον Ηρόδοτο

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική συνέλευση του Ηροδότου, έγιναν οι αρχαιρεσίες για εκλογή 15 τακτικών μελών Διοικητικού συμβουλίου και 3 μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής. Την Τρίτη θα γίνει Δ.Σ και θα συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Διοίκηση.

Στον ακάλυπτο χώρο της αίθουσας “ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ”, του κεντρικού γηπέδου Ηροδότου, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική συνέλευση του Ηροδότου για την εκλογή της νεάς Διοίκησης.

Στις εκλογές που έγιναν προέκυψαν τα 15 νέα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. Πρώτοι σε ψήφους αναδείχθηκαν οι Μιχάλης Γεωργιάδης  και Γιώργος Λαμπράκης. Στο νέο Δ.Σ βρίσκονται μεταξύ άλλων και οι κ.κ Σωκιανός Στέλιος, Λημναίος Μανώλης και Λελεδάκης Μιχάλης. 

Την Τρίτη θα γίνει Δ.Σ και θα συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Διοίκηση.