Θυγατρική του ΑΟΑΝ o ΑΟ Αγίου Νικολάου “Ελπίδες”

Στον έλεγχο του ΑΟΑΝ πέρασαν οι Ελπίδες, με σκοπό να λειτουργήσουν ως θυγατρική ομάδα για την ανάδειξη και προώθηση νεαρών παικτών.

Η ανακοίνωση του ΑΟΑΝ:

Επίσημα στην οικογένεια του ΑΟΑΝ οι Ελπίδες!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ, ενημερώνει ότι η λειτουργία του σωματείου ΑΟ Αγίου Νικολάου «Ελπίδες» πέρασε στον έλεγχο της.
Έτσι θα έχει το ρόλο ως θυγατρική ομάδα για την ανάδειξη των νεαρών ταλαντούχων παικτών της περιοχής του Μεραμπέλου, οι οποίοι σταδιακά θα προωθούνται στη μεγάλη ομάδα μας στελεχώνοντας την.
Άλλωστε στόχος μας είναι το ντόπιο στοιχείο να είναι έντονο και σε μεγάλο ποσοστό να υπάρχει το Μεραμπελιώτικο υλικό, όσο το δυνατόν περισσότερο στον ΑΟΑΝ.

Μετά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελπίδων, η σύνθεση του διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Χαρίλαος Χανδάνος
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Γκέκας
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Ζαχαριάς
Μέλος: Εμμανουήλ Βιδάκης
Ρόλο Γενικού αρχηγού της ομάδας θα έχει ο Χριστόφορος Μυλωνάκης.