Η ΕΠΣΗ ενημερώνει για μεταγραφές και νέους κανονισμούς

Με ανακοίνωση της η ΕΠΣΗ, ενημερώνει τις ομάδες που θα αγωνιστούν στα πρωταθλήματα φέτος για τις μεταγραφές και φυσικά τους νέους κανονισμούς.

Η ενημέρωση της ΕΠΣΗ:

Σας έχει διαβιβαστεί και έχει αναρτηθεί στην ενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ» στο site www.epsirak.gr, υπόδειγμα Ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 6 παράρτημα Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τώρα και στο εξής για την μετεγγραφή ορισμένου χρόνου για ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή (πρώην υποσχετική ) αφού από την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021 καταργήθηκε η υποσχετική/δανεισμός και μετατράπηκε σε κίνηση μετεγγραφής ορισμένου χρόνου.

Σας εφιστούμε την προσοχή για οποιαδήποτε μεταβολή που κατατίθεται ότι απαιτείται η προσκόμιση καθαρής φωτογραφίας ποδοσφαιριστή, η οποία θα μπαίνει πάνω στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Φωτογραφία από προηγούμενο δελτίο, με σημάδια από σφραγίδα ή συρραπτικό θα απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.

Eπίσης σας γνωρίζουμε ότι η κάρτα Υγείας ετήσιας διάρκειας εν ισχύ θα υποβάλλεται με κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών περιόδου 2020-21 (δηλαδή με τη κατάθεση του Δελτίου μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται στην ΕΠΟ θα διαβιβάζεται και η κάρτα υγείας του Αθλητή ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να εκδοθεί το Δελτίο του και θα επιστρέφεται στο Σωματείο για να αγωνισθεί ο ποδοσφαιριστής.

Εκτός και εάν επιθυμεί το Σωματείο να υποβάλλει στην ΕΠΣΗ επικυρωμένο αντίγραφο της εν ισχύ κάρτα υγείας το οποίο θα μένει στο αρχείο της Ενώσεως).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.