Στις 10 Ιουνίου η ετήσια τακτική συνέλευση σωματείων – Μελών ΕΠΣΗ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΣΗ το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου στο γήπεδο του ΠΟΑ θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση σωματείων και μελών της επιτροπής.

Η ανακοίνωση:

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου και την από 25-05-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΗΡΑΚΛΕIΟΥ.

                                                             ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί την 10η IOYNIOY 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και με ώρα έναρξης την 18:00 στο Γήπεδο ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ (ΠΟΑ) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και Έλεγχος Απαρτίας Παρισταμένων Μελών.

2.- Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3.-Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.

4.- Έγκριση  Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.

5.- Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

6.- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

7.- Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

8.-Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2021.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  στον ίδιο τόπο και ώρα 19:00  με τα ίδια θέματα.

Ως γνωστό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου.

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου και όλη η εν γένει προδιαδικασία και διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
                             ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ