Α1 ΕΠΣΗ: Ολόκληρο το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα της Α1 ΕΠΣΗ.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της Α1 ΕΠΣΗ

1Χ2 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΠΑΟΚ 2×1 ΠΑΟΚ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
3Χ14 ΑΟΤ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×3 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΟΤ
4Χ13 ΔΑΜΑΣΤΑ ΖΑΡΟΣ 13×4 ΖΑΡΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
5Χ12 ΓΟΡΤΥΣ ΜΟΙΡΕΣ 12×5 ΜΟΙΡΕΣ ΓΟΡΤΥΣ
6Χ11 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΕΚ 11×6 ΑΕΚ ΜΙΝΩΙΚΗ
7Χ10 ΠΑΝΟΜ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×7 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΠΑΝΟΜ
8Χ9 ΟΦΑ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×8 ΡΩΜΑΝΟΣ ΟΦΑ
2η Αγωνιστική 15η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
3×1 ΑΟΤ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 1×3 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΟΤ
2×4 ΠΑΟΚ ΔΑΜΑΣΤΑ 4×2 ΔΑΜΑΣΤΑ ΠΑΟΚ
14×5 ΑΛΜΥΡΟΣ ΓΟΡΤΥΣ 5×14 ΓΟΡΤΥΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
13×6 ΖΑΡΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ 6×13 ΜΙΝΩΙΚΗ ΖΑΡΟΣ
12×7 ΜΟΙΡΕΣ ΠΑΝΟΜ 7×12 ΠΑΝΟΜ ΜΟΙΡΕΣ
11×8 ΑΕΚ ΟΦΑ 8×11 ΟΦΑ ΑΕΚ
10×9 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×10 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
3η Αγωνιστική 16η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
1×4 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΔΑΜΑΣΤΑ 4×1 ΔΑΜΑΣΤΑ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
5×3 ΓΟΡΤΥΣ ΑΟΤ 3×5 ΑΟΤ ΓΟΡΤΥΣ
6×2 ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΑΟΚ 2×6 ΠΑΟΚ ΜΙΝΩΙΚΗ
7×14 ΠΑΝΟΜ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×7 ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΑΝΟΜ
8×13 ΟΦΑ ΖΑΡΟΣ 13×8 ΖΑΡΟΣ ΟΦΑ
9×12 ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΕΣ 12×9 ΜΟΙΡΕΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
10×11 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΕΚ 11×10 ΑΕΚ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Σ.Η. 2019- 2020 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4η Αγωνιστική 17η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
5×1 ΓΟΡΤΥΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 1×5 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΓΟΡΤΥΣ
4×6 ΔΑΜΑΣΤΑ ΜΙΝΩΙΚΗ 6×4 ΜΙΝΩΙΚΗ ΔΑΜΑΣΤΑ
3×7 ΑΟΤ ΠΑΝΟΜ 7×3 ΠΑΝΟΜ ΑΟΤ
2×8 ΠΑΟΚ ΟΦΑ 8×2 ΟΦΑ ΠΑΟΚ
14×9 ΑΛΜΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×14 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
13×10 ΖΑΡΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×13 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΖΑΡΟΣ
12×11 ΜΟΙΡΕΣ ΑΕΚ 11×12 ΑΕΚ ΜΟΙΡΕΣ
5η Αγωνιστική 18η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
1×6 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ 6×1 ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
7×5 ΠΑΝΟΜ ΓΟΡΤΥΣ 5×7 ΓΟΡΤΥΣ ΠΑΝΟΜ
8×4 ΟΦΑ ΔΑΜΑΣΤΑ 4×8 ΔΑΜΑΣΤΑ ΟΦΑ
9×3 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΟΤ 3×9 ΑΟΤ ΡΩΜΑΝΟΣ
10×2 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΠΑΟΚ 2×10 ΠΑΟΚ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
11×14 ΑΕΚ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×11 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕΚ
12×13 ΜΟΙΡΕΣ ΖΑΡΟΣ 13×12 ΖΑΡΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
6η Αγωνιστική 19η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
7×1 ΠΑΝΟΜ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 1×7 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΠΑΝΟΜ
6×8 ΜΙΝΩΙΚΗ ΟΦΑ 8×6 ΟΦΑ ΜΙΝΩΙΚΗ
5×9 ΓΟΡΤΥΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×5 ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΟΡΤΥΣ
4×10 ΔΑΜΑΣΤΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×4 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΔΑΜΑΣΤΑ
3×11 ΑΟΤ ΑΕΚ 11×3 ΑΕΚ ΑΟΤ
2×12 ΠΑΟΚ ΜΟΙΡΕΣ 12×2 ΜΟΙΡΕΣ ΠΑΟΚ
14×13 ΑΛΜΥΡΟΣ ΖΑΡΟΣ 13×14 ΖΑΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
7η Αγωνιστική 20η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
1×8 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΟΦΑ 8×1 ΟΦΑ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
9×7 ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΝΟΜ 7×9 ΠΑΝΟΜ ΡΩΜΑΝΟΣ
10×6 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΙΝΩΙΚΗ 6×10 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
11×5 ΑΕΚ ΓΟΡΤΥΣ 5×11 ΓΟΡΤΥΣ ΑΕΚ
12×4 ΜΟΙΡΕΣ ΔΑΜΑΣΤΑ 4×12 ΔΑΜΑΣΤΑ ΜΟΙΡΕΣ
13×3 ΖΑΡΟΣ ΑΟΤ 3×13 ΑΟΤ ΖΑΡΟΣ
14×2 ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΑΟΚ 2×14 ΠΑΟΚ ΑΛΜΥΡΟΣ
8η Αγωνιστική 21η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
9×1 ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 1×9 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
8×10 ΟΦΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×8 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΟΦΑ
7×11 ΠΑΝΟΜ ΑΕΚ 11×7 ΑΕΚ ΠΑΝΟΜ
6×12 ΜΙΝΩΙΚΗ ΜΟΙΡΕΣ 12×6 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
5×13 ΓΟΡΤΥΣ ΖΑΡΟΣ 13×5 ΖΑΡΟΣ ΓΟΡΤΥΣ
4×14 ΔΑΜΑΣΤΑ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×4 ΑΛΜΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
3×2 ΑΟΤ ΠΑΟΚ 2×3 ΠΑΟΚ ΑΟΤ
9η Αγωνιστική 22η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
1×10 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×1 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
11×9 ΑΕΚ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×11 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΕΚ
12×8 ΜΟΙΡΕΣ ΟΦΑ 8×12 ΟΦΑ ΜΟΙΡΕΣ
13×7 ΖΑΡΟΣ ΠΑΝΟΜ 7×13 ΠΑΝΟΜ ΖΑΡΟΣ
14×6 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ 6×14 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΣ
2×5 ΠΑΟΚ ΓΟΡΤΥΣ 5×2 ΓΟΡΤΥΣ ΠΑΟΚ
4×3 ΔΑΜΑΣΤΑ ΑΟΤ 3×4 ΑΟΤ ΔΑΜΑΣΤΑ
10η Αγωνιστική 23η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
11×1 ΑΕΚ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 1×11 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΕΚ
10×12 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΟΙΡΕΣ 12×10 ΜΟΙΡΕΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
9×13 ΡΩΜΑΝΟΣ ΖΑΡΟΣ 13×9 ΖΑΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
8×14 ΟΦΑ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×8 ΑΛΜΥΡΟΣ ΟΦΑ
7×2 ΠΑΝΟΜ ΠΑΟΚ 2×7 ΠΑΟΚ ΠΑΝΟΜ
6×3 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΟΤ 3×6 ΑΟΤ ΜΙΝΩΙΚΗ
5×4 ΓΟΡΤΥΣ ΔΑΜΑΣΤΑ 4×5 ΔΑΜΑΣΤΑ ΓΟΡΤΥΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Σ.Η. 2019- 2020 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
11η Αγωνιστική 24η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
1×12 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 12×1 ΜΟΙΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
13×11 ΖΑΡΟΣ ΑΕΚ 11×13 ΑΕΚ ΖΑΡΟΣ
14×10 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×14 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ
2×9 ΠΑΟΚ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×2 ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΟΚ
3×8 ΑΟΤ ΟΦΑ 8×3 ΟΦΑ ΑΟΤ
4×7 ΔΑΜΑΣΤΑ ΠΑΝΟΜ 7×4 ΠΑΝΟΜ ΔΑΜΑΣΤΑ
6×5 ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΟΡΤΥΣ 5×6 ΓΟΡΤΥΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
12η Αγωνιστική 25η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
13×1 ΖΑΡΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 11×13 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΖΑΡΟΣ
12×14 ΜΟΙΡΕΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×12 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
11×2 ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2×11 ΠΑΟΚ ΑΕΚ
10×3 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΟΤ 3×10 ΑΟΤ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
9×4 ΡΩΜΑΝΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑ 4×9 ΔΑΜΑΣΤΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
8×5 ΟΦΑ ΓΟΡΤΥΣ 5×8 ΓΟΡΤΥΣ ΟΦΑ
7×6 ΠΑΝΟΜ ΜΙΝΩΙΚΗ 6×7 ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΑΝΟΜ
13η Αγωνιστική 26η Αγωνιστική
Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ
1×14 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΛΜΥΡΟΣ 14×1 ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
2×13 ΠΑΟΚ ΖΑΡΟΣ 13×2 ΖΑΡΟΣ ΠΑΟΚ
3×12 ΑΟΤ ΜΟΙΡΕΣ 12×3 ΜΟΙΡΕΣ ΑΟΤ
4×11 ΔΑΜΑΣΤΑ ΑΕΚ 11×4 ΑΕΚ ΔΑΜΑΣΤΑ
5×10 ΓΟΡΤΥΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10×5 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΓΟΡΤΥΣ
6×9 ΜΙΝΩΙΚΗ ΡΩΜΑΝΟΣ 9×6 ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
8×7 ΟΦΑ ΠΑΝΟΜ 7×8 ΠΑΝΟΜ ΟΦΑ