Με Play Off – Play out η Α1 ΕΠΣΗ – Αναλυτικά η προκήρυξη των πρωταθλημάτων

Όπως ενημέρωσε η ΕΠΣΗ με την προκήρυξη για τη νέα αγωνιστική χρονιά στα πρωταθλήματα, στην Α1 ΕΠΣΗ θα υπάρχουν Play Off και Play Out, ενώ στην Α2 απλά θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα χωρίς “μίνι” πρωταθλήματα.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019 – 2020

                      Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, έχοντας υπόψη:

1.-        την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,

2.-        το Καταστατικό της,

3.-        τους  Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου  και  τον  Κανονισμό  Αγώνων  Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως αυτοί ισχύουν σήμερα,

4.-        τους βαθμολογικούς πίνακες των τεσσάρων  κατηγοριών Α1, Α2’, Β’ και Γ’ μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων περιόδου 2018 –  2019  και

5.-        την από 19.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες πρωταθλημάτων Α1  , Α2’  , Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2019 – 2020 που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν οι παρακάτω όροι:

               ΑΡΘΡΟ  1ο:               

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. α) Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν συμπληρωμένη, με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Η., στις παρακάτω ημερομηνίες:

      Τα σωματεία της Α1, Α2 , B’ και Γ’  Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 14.08.2019

β) Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Η. ως ετήσια συνδρομή του σωματείου και ως δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα συνολικά το ποσό των 30€  για την Α1 Ερασιτεχνική, την Α2’ Ερασιτεχνική, και τη Β’ Ερασιτεχνική και των 15€  για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία.

γ) Τα σωματεία έως την έναρξη των πρωταθλημάτων είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν ή διακανονίσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την ΄Ενωση από τυχόν οφειλές τους. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ορίζονται αγώνες του σωματείου.

            δ) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και, επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο.

 1. Η μη συμμόρφωση σωματείου με τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 1 (παράγρ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄), όπως και η αποδοχή των όρων της προκήρυξης με επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία).

ΑΡΘΡΟ  2ο:          

    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. Στους αγώνες, που παραπάνω προκηρύσσονται, συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των σωματείων της περασμένης περιόδου 2018 – 2019.
 2. Για νέα σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων σωματείων και των οποίων η διαδικασία αναγνώρισης από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 14-08-2019, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας στην οποία δικαιούται να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση.
 3. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας – τμήματος υποδομής σωματείου – μέλους της Ε.Π.Σ. Ηρακλειου σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα τοπικών κατηγοριών ή στη Γ’ Εθνική κατηγορία και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π..
 4. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδομής στην έδρα Ε.Π.Σ. με τη συμμετοχή ομάδων άλλων  Ε.Π.Σ. πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχή της οποίας θα διεξαχθεί το τουρνουά απαιτεί, υποχρεωτικά, την προηγούμενη συνεργασία των Ε.Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί.
 5. Η συγκρότηση των ομίλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Η. και αφού ολοκληρωθεί η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής εκ μέρους των σωματείων εντός των τασσόμενων προθεσμιών.
 6. Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της ΕΠΣΗ η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το σαββατοκύριακο 14 – 15 Σεπτεμβρίου 2019 για την Α1 Κατηγορία και για την Α2 Κατηγορία, το σαββατοκύριακο 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2019 για τη Β’ Κατηγορία και το σαββατοκύριακο 05-06 Οκτωβρίου  2019 για τη Γ’ Κατηγορία. 

Η Ε.Π.Σ.Η. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο:            

   ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ       

1.Τα γήπεδα των αγώνων  θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Η. κατά τον καταρτισμό του εβδομαδιαίου προγράμματος των αγώνων. Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κ.Α.Π., καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονισμού και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν οι παραπάνω νόμοι και κανονισμοί σε περίπτωση που δε συμμορφωθούν με αυτές.

 1.         Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να προσκομίζουν απαραίτητα το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το γήπεδο. Επίσης, κάθε σωματείο δύναται να δηλώσει και εναλλακτική έδρα, προσκομίζοντας και το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το γήπεδο. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου,  κατά τη δήλωση συμμετοχής  το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Η.
 2. Σωματεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν, δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, μπορούν να δηλώσουν προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που να την παραχωρεί. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα, όταν ετοιμαστούν τα γήπεδά τους, να ζητήσουν με έγγραφο από την Ένωση τον έλεγχο, την έγκριση και τη χρησιμοποίηση του δικού τους γηπέδου.
 3. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την υποχρέωση των σωματείων που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων της αρμοδιότητάς της. Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή ποινής απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.
 4. Δικαίωμα για αίτηση αλλαγής τέλεσης αγώνα (ημέρα και ώρα διεξαγωγής) έχει, κατά προτεραιότητα, μόνον το γηπεδούχο (κατά το αγωνιστικό πρόγραμμα) σωματείο, χωρίς να αποκλείεται κατάθεση σχετικού αιτήματος και από το φιλοξενούμενο σωματείο.

 Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με έγγραφο, που θα κατατίθεται στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μέρα τέλεσης του αγώνα και θα αιτιολογείται σ’ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον, βέβαια, θα υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτημα.

 1. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθμία ομάδων κλπ.), αυτοί θα ορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης, σε γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για  τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφάλειας κλπ.), μπορεί να ορισθεί ένα και μόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης.
 2. Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για τη διεξαγωγή των αγώνων του στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, τουλάχιστον, από την έδρα του τιμωρημένου σωματείου με μέριμνα, κατά το δυνατό, το άλλο σωματείο να μη μετακινείται σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν που θα μετακινούνταν, αν δεν μεσολαβούσε η τιμωρία του γηπέδου. Και σε αυτή την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κλπ.) Ερασιτεχνικών Ομάδων.
 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω, το σωματείο έχει την υποχρέωση να αποδεχτεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.

 

 1. Απαγορεύεται η τέλεση οποιουδήποτε ανεπίσημου αγώνα πριν από τους προγραμματισμένους αγώνες των διαφόρων πρωταθλημάτων της Ένωσης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η  Ένωση μπορεί να το επιτρέψει, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων και εφόσον κατά την κρίση της δεν παρακωλύεται η ομαλή τέλεση του επίσημου αγώνα.
 2. Η διοργανώτρια των αγώνων, για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που υπογράφει, δικαιούται ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου τεσσάρων (4) εν συνόλω λεπτών προ και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα. Δικαιούται, επίσης, να κάνει χρήση τριών (3) διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ  5ο:

ΓΗΠΕΔΟ  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9. παρ. 3 «Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ άρθρο 23 παρ. 1 α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ .

ΑΡΘΡΟ 6ο:

ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π. .

            Επισημαίνεται ότι για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης ενός αγώνα από άποψη καταλληλότητας ή μη του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του, χωρίς να δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση για το λόγο αυτό.

Η ΄Ενωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ανά πάσα χρονική στιγμή τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή ορισμένων ομίλων ή μεμονωμένων αγώνων, αν εκτιμήσει ότι, λόγω έκτακτων συνθηκών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών κλπ.), διαγράφεται κίνδυνος  να μη διεξαχθούν οι αγώνες και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών κλπ. ενημερώνοντας, με κάθε πρόσφορο μέσον, τα διαγωνιζόμενα σωματεία, μετά από απόφαση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή ορισθέντος από αυτή οργάνου ή Επιτροπής, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση.  

ΑΡΘΡΟ  7ο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ  –   ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

           Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του Κ.Α.Π.  και ειδικότερα:

 1. Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια κλήρωση, θα ανακοινωθεί σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsirak.gr).
 2. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε  εβδομάδας (ημέρα, γήπεδο, ώρα κλπ.) από τον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ.Η., από τις εφημερίδες ή από την ιστοσελίδα  της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsirak.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους.
 3. Κάθε αλλαγή του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαία από την Ένωση, θα γίνεται γνωστή στα σωματεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο τμήμα τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την ειδοποίηση των ενδιαφερομένων από τη διοργανώτρια με ένα από τους επίσημους τρόπους επικοινωνίας που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
 4. Αίτημα γηπεδούχου σωματείου για ορισμό αγώνα του σε συγκεκριμένο γήπεδο, ημέρα, ώρα κλπ. πρέπει να υποβάλλεται και να αιτιολογείται με έγγραφο προς την Ε.Π.Σ.H., τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεσή του. Η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος κατά την απόλυτη κρίση της κρίνει αν είναι βάσιμοι οι λόγοι που επικαλείται το σωματείο και εφικτή η ικανοποίηση του αιτήματος. Όλα τα αιτήματα των σωματείων θα εξετάζονται κατά περίπτωση ανεξαρτήτως σε ποια Ερασιτεχνική κατηγορία αγωνίζονται.

Αιτήματα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δε θα συζητούνται. Εφιστάται η πρόνοια των σωματείων για την έγκαιρη υποβολή του αιτήματός τους, όπως παραπάνω ορίζεται, ώστε να μπορεί η Ένωση να ρυθμίσει τα προβλήματα γηπέδων, έκδοσης άδειας, διαιτησίας κλπ.

 1. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους, έστω κι αν σ’ αυτό συμφωνούν και οι δύο.
 2. Οι αγώνες θα διεξάγονται Κυριακή (πρωί ή απόγευμα) και το απόγευμα Σαββάτου. Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και σε οποιασδήποτε  άλλη ημέρα, εργάσιμη ή αργία,  αν αυτό επιβάλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
 3. Ο ορισμός της ώρας έναρξης κάθε αγώνα εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας επιτροπής πρωταθλήματος.Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού σωματείων, του μικρού αριθμού γηπέδων και άλλων γενικότερων υποχρεώσεών της, η Ένωση δε δεσμεύεται από τη σειρά προτεραιότητας ως προς τη χρήση του γηπέδου ή από αιτήσεις επιθυμίας σωματείων, θα μεριμνά, όμως, ώστε να τις ικανοποιεί, εφόσον της παρέχεται η ευχέρεια.

ΑΡΘΡΟ  8ο:

ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π.  και ο κανόνας 4 των κανόνων του παιχνιδιού. Ειδικότερα:

 1. Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα της στολής και αν διαπιστώσει ότι ποδοσφαιριστής φέρει αντικανονική στολή ή αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή και για τον ίδιο, διατάζει την προσωρινή απομάκρυνση του ποδοσφαιριστή, μέχρις ότου συμμορφωθεί στις υποδείξεις του. Η εκ νέου είσοδος του ποδοσφαιριστή στον αγώνα γίνεται μετά από άδεια του διαιτητή. Μη συμμόρφωση ποδοσφαιριστή στις υποδείξεις του διαιτητή για αποκατάσταση της ορθότητας της στολής του, συνεπάγεται την αποβολή του.
 2. Για τη χρήση διαφήμισης στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται στο άρθρο 14 του Κ.Α.Π..
 3. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή, ώστε να διευκολύνεται το έργο των ποδοσφαιριστών.
 4. Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια για τη ματαίωση ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 14  του Κ.Α.Π..
 5. Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΠΟ (αρ. πρωτοκ. 21918/2017), σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα συμπεριλαμβανομένου και του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, θα ισχύσει η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα-παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών από το ένα (1) έως το δεκαοχτώ (18).

ΑΡΘΡΟ  9ο:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ  –  ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.. Ειδικότερα:

 1. Ως προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των ποδοσφαιριστών της με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας, κατάσταση Υγείας  κλπ.)  για  τη  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα.   Η  διαπίστωση   της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζόμενων ομάδων θα γίνεται πριν ο διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.
 2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα. Στους αγώνες κατάταξης (μπαράζ) κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη μέχρι τη λήξη του αγώνα τέσσερις (4) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Για τη μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής.
 3. Αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17 του Κ.Α.Π..
 4. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 α του ΚΑΠ, σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα.
 5. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει, απαραίτητα, να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για τη μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών και φαρμακείο σε εμφανές σημείο των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να υπάρχουν πάγκοι για τους παρατηρητές, τους υπευθύνους α’ βοηθειών και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους.
 6. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων,  να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες, εργαλείο επαναφοράς της γλώσσας κλπ.).

 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο:

ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΣΕ ΑΓΩΝΑ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. .

            Επισημαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π.  σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογημένα. Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει μη κάθοδό του σ΄ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτερη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ.) δεν συνιστούν ανώτερη βία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην απόφασή της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο:

ΜΗ  ΤΕΛΕΣΗ  Ή  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ  – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ

           Για τις παρακάτω περιπτώσεις παράβασης ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. :

 1. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας .

       Περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων :

            α) αν ο αγώνας δεν αρχίσει (μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από μέρους της υπαίτιας ομάδας κλπ.),

            β) όταν ομάδα (ή ομάδες), δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.

            γ) όταν αποδειχτεί υπαίτια ομάδα (ή ομάδες), αν ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του.

δ) όταν ομάδα (ή ομάδες) θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά από την έναρξή του. Σ΄ αυτή την περίπτωση η υπαίτια ομάδα δεν δικαιούται μερίδιο από τις εισπράξεις του αγώνα, το οποίο περιέρχεται στην Ένωση.

 1. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε – χωρίς να ευθύνεται καμία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες – και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη απόφαση, επαναλαμβάνεται ή συνεχίζεται. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγώνας τελείται (συνεχίζεται) ή επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από τη μέρα του πρώτου ορισμού (περίπτωση μη τέλεσης) ή της έκδοσης της απόφασης επανάληψης ή συνέχισης (περίπτωση διακοπής).
 2. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων (π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) επανορίζεται  και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή του (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).
 3. Ως προς την ισχύ του φύλλου αγώνα και όσων γράφτηκαν σ’ αυτό ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π. . 

ΑΡΘΡΟ  12ο:

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 27 παρ. 4  του Κ.Α.Π. .

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, από δική της υπαιτιότητα, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, με τις συνέπειες που αναφέρονται στα οικεία άρθρα.

ΑΡΘΡΟ  13ο:

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

           Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 33 του Κ.Α.Π. .

Ομάδα η οποία τερματίζει στο πρωτάθλημα με παθητικό μεγαλύτερο από δέκα (10) βαθμούς, από οποιαδήποτε αιτία, υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα.

 

ΑΡΘΡΟ  14ο:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  –  ΕΞΟΔΑ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8  του Κ.Α.Π.:

δ) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος, και αν όχι, τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία.

 

ε Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει οριστεί) ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επαναορίζεται από την διοργανώτρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ. Η μη προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προήλθαν αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 59 του ιδίου Κανονισμού) από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαιτησίας) στην οποία υπάγονται. Κατ΄ εξαίρεση, μόνο σε αγώνες της τελευταίας κατηγορίας των τοπικών πρωταθλημάτων και εφόσον τούτο ρητά προβλέπεται στην προκήρυξη της οικείας ΕΠΣ, οι δύο ομάδες μπορούν να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από εκείνους που, τυχόν, παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Αν είναι παραπάνω από ένας, τότε γίνεται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία τηρείται και [28] για τον ορισμό βοηθού ή βοηθών διαιτητή. Αν δεν υπάρχουν ο αγώνας ματαιώνεται και επαναορίζεται.

 

στ) Στα τοπικά πρωταθλήματα, εφ’ όσον υπάρχει μερική ή ολική αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο ή εφ’ όσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. δύναται να ζητήσει τον ορισμό διαιτητών, από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ., για την κάλυψη όλων ή ορισμένου αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των Ε.Δ. των άλλων Ε.Π.Σ. να ορίσουν διαιτητές, τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. (ΚΕΔ/ΕΠΟ)

ζ) Σε περίπτωση αποχής διαιτητών ή ομαδικών ή πολλαπλών ατομικών κωλυμάτων από αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι απέχοντες διαιτητές, τίθενται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης ή την ΚΕΔ/ΕΠΟ εκτός ορισμού από κάθε αγώνα Εθνικού ή Τοπικού Πρωταθλήματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου και δεν μπορούν να αξιολογηθούν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. για την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.

   Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο οφείλει να εξοφλεί τους διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας. Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας.

    Σωματείο που επιθυμεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του, πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα,  με αίτησή του,  στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Η. που είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό του. Τα έξοδα αποζημίωσης του παρατηρητή διαιτησίας (20 ευρώ) βαρύνουν το σωματείο που υποβάλει την  αίτηση.

    Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Η., κατά την κρίση της, εκτός του διαιτητή, των βοηθών του και ενδεχομένως του 4ου διαιτητή, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει σε αγώνες και επιπρόσθετους διαιτητές.

ΑΡΘΡΟ  15ο:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

 1. Για κάθε αγώνα η Ένωση (κανονικής περιόδου, play off, play out) μπορεί να ορίζει παρατηρητή αγώνα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Τα καθήκοντα, οι  αρμοδιότητες και οι  χώροι ευθύνης του καθορίζονται από το άρθρο 13 του Κ.Α.Π..
 2. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνον τα εξής πρόσωπα:

Α. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Β. Ο προπονητής της κάθε ομάδας.

Γ. Ο βοηθός προπονητής της κάθε ομάδας.

Δ. Ο γιατρός της κάθε ομάδας ή ο φυσικοθεραπευτής (αν υπάρχει). Για να έχουν δικαίωμα παραμονής στον πάγκο της ομάδας, οι γιατροί θα έχουν την επίσημη ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι φυσικοθεραπευτές την επίσημη ταυτότητα του επιστημονικού φορέα όπου είναι εγγεγραμμένοι

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες  οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  16ο:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πρώτους προπονητές σε όλα τα τμήματά τους, όπου τούτο είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 του Κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου.

Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες .

Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.

Σε περίπτωση που σωματείο, δεν τηρήσει την διάταξη του άρθρου για την υποχρεωτική πρόσληψη προπονητή, θα του  επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100€ ανά αγώνα.

 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ

Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.:

 

Σε  όλους τους  αγώνες, όλων  των  επαγγελματικών  και  ερασιτεχνικών, πανελληνίων   και   τοπικών,   πρωταθλημάτων,   των   πρωταθλημάτων υποδομής  και προεπιλογής  εθνικών  ομάδων  (Παίδων  και  Νέων),  είναι υποχρεωτική, με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας, η  παρουσία  ιατρού αγώνα  (που, τουλάχιστον  στα  επαγγελματικά  πρωταθλήματα  και  στο κύπελλο,  θα  είναι  άλλος  από  τους  ιατρούς  των  ομάδων).  Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε γιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων  βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.  Σε  αντίθετη περίπτωση,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου ομάδας  η  οποία  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  0-3  και  της  επιβάλλεται χρηματική  ποινή  τριακόσια  (300)  ευρώ  για  τις  ομάδες  των  τοπικών  πρωταθλημάτων .

Εάν  διεξαχθεί  ο  αγώνας,  πέραν  των ανωτέρω  ποινών  για  την  γηπεδούχο  ομάδα  που  ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.

 

 

                                           ΑΡΘΡΟ  18ο:

ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ   (Φ.Α.)

 1. Το Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π..
 2. Οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α., τόσο για τη σύνθεση των ομάδων τους όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρχηγών να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφει ο διαιτητής (συνθέσεις, αριθμοί φανέλων, παρατηρήσεις κλπ.) γιατί, τυχόν παράλειψη ή εσφαλμένη αναγραφή, δεν μπορεί να αναγνωριστεί εκ των υστέρων. Η άρνηση των αρχηγών να υπογράψουν το Φ.Α., επισύρει ποινή μίας (1) αγωνιστικής σε βάρος τους, σύμφωνα με το Πειθαρχικό Κώδικα.  Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν με επιφύλαξη στο Φ.Α. με την υποχρέωση να αιτιολογούν στο φύλλο αγώνα (περιληπτικά)  την επιφύλαξη ή διαφωνία τους.      

  

                              ΑΡΘΡΟ  19ο:

ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

α.           Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.

β.         Από 1 Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την ατομική κάρτα υγείας αθλητή ( ΦΕΚ 3254/ Β’/08-08-2018 και άρθρο 18 του ΚΑΠ ). Η κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα.

γ.          Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή, το οποίο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για όλες τις κατηγορίες,  εκδίδεται κάθε χρόνο για τις τοπικές κατηγορίες από τις οικείες Ε.Π.Σ. Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α

 1. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και την κάρτα Υγείας των ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος κάρτας υγείας  κλπ.).
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣΗ, για την περίοδο 2019-2020, όλα τα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων και Κυπέλλου που διοργανώνει η ΕΠΣΗ, υποχρεούνται να έχουν στην ενδεκάδα τους ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστές κάτω των είκοσι ένα (21) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-1998 και μεταγενέστερα.

 ΑΡΘΡΟ  20ο:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

 1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το τέλος της συμμετοχής του στον πρώτο αγώνα και της έναρξης συμμετοχής του στο δεύτερο αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π..
 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ετών και μετά).
 3. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο ομάδας ή στο γήπεδο και η συμμετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (αξιωματούχου, φυσικοθεραπευτή κλπ.). Τυχόν συμμετοχή, σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23, παράγρ. 8 του Κ.Α.Π..
 4.         Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική. Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες συγκροτούνται από άνδρες.
 5. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1ηΙουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, μόνο σε δύο (2) σωματεία (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν). Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου.
 6. Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής ένστασης.
 7. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο (άρθρο 23 παρ. 8 του Κ.Α.Π.).
 8. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
 9. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται.
 10. Η παράβαση των απαγορεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
 11. Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής. Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.

 

ΑΡΘΡΟ  21ο:

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 23 και 24 του Κ.Α.Π..
 2.         Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., δηλαδή αντικανονικού ορισμού διαιτητών, αντικανονικότητας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (μέχρι τη λήξη του αγώνα), δεν απαιτείται υπόμνημα για υποστήριξη, παρά μόνον  χρηματικό παράβολο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες  μέρες από την τέλεση του αγώνα. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών και αντικανονικής διακοπής αγώνα, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες  μέρες από την τέλεση του αγώνα με χωριστό για την καθεμία υπόμνημα και χρηματικό παράβολο στην Ε.Π.Σ.Η..

Ειδικά και μόνο για τις ενστάσεις πλαστοπροσωπίας κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, υποχρεωτικά, ξεχωριστό παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μια από τις ενστάσεις, τις οποίες καλείται να εξετάσει η διοργανώτρια.

Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως αναπληρωματικός, χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα, ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω.

 1. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται παραίτηση από την ομάδα που έκανε ένσταση. Και αν ακόμα υποβληθεί παραίτηση, αυτή είναι ανίσχυρη και δε λαμβάνεται υπόψη.
 2. Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται στα 120,00 euro. Αν γίνει δεκτή ένσταση σωματείου, το παράβολο του επιστρέφεται. Αν απορριφθεί, το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ  22o:

ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΜΕΛΩΝ κλπ.

Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα

ΑΡΘΡΟ  23o

 

                 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 PWM MEDICAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η Α1 Κατηγορία απαρτίζεται από ένα  (1) όμιλο  των Δεκατεσσάρων  (14) ομάδων.

 

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Α1  Κατηγορίας θα γίνει σε μία (1) περίοδο σε διπλούς αγώνες, όπως θα προκύψει από την κλήρωση.

 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Τα τέσσερα (4) πρώτα σωματεία στην τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Α1  Κατηγορίας, θα αγωνιστούν για την ανάδειξη του πρωταθλητή, σε ένα mini πρωτάθλημα 2 γύρων

( play off ).

Όταν στην διάρκεια της κανονικής περιόδου, ο 1ος αποκτήσει μετά το πέρας των 26 αγωνιστικών πλεονέκτημα έξι (6) βαθμών από τον 2ο, δεν θα διεξαχθούν τα play off και ανακηρύσσεται αυτόματα πρωταθλητής Α1 Κατηγορίας.

Το σωματείο που θα τερματίσει στην 1η θέση κατά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας, θα πριμοδοτηθεί για την θέση της αυτή,  με δυο (2) βαθμούς.

Το σωματείο που θα τερματίσει στην πρώτη  θέση στην διαδικασία των play off θα είναι και ο πρωταθλητής της A1 Κατηγορίας για την περίοδο 2019-2020.

Η βαθμολογία με την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες play off , θα προκύπτει ως εξής : το σωματείο που κατέλαβε την 4η θέση θα ξεκινήσει με μηδέν (0) βαθμούς. Στην συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθμών που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο από αυτά που κατέλαβαν την 1η ,2η και 3η θέση την κανονική περίοδο με τους βαθμούς που συγκέντρωσε το σωματείο που κατέλαβε την 4η θέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια του τρία (3) . Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθμοί που ξεκινούν τα σωματεία τους αγώνες play – off.

Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, εάν είναι από 0,5 και άνω το κλάσμα θα προσμετράτε σε ακέραια μονάδα, υπέρ του σωματείου ( π.χ. 2,5 το σωματείο θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς ) ενώ αν είναι κάτω από 0,5, θα προσμετράτε κατά του σωματείου ( π.χ. 2,4 το σωματείο θα ξεκινήσει με δυο (2) βαθμούς ).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους αγώνες play off , ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, στα αποτελέσματα play off

Σε περίπτωση που υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία, νικητής αναδεικνύεται το σωματείο ή τα σωματεία που είχαν την καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, υπάρχει πλήρης ισοβαθμία μεταξύ των σωματείων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, θα διεξαχθεί αγώνας ή αγώνες μπαράζ πριν την έναρξη των play off. 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ PLAY OFF

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                    4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

    1ος  – 3ος                                                                                1ος – 4ος

    4ος – 2ος                                                                                 2ος – 3ος

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                    5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

    2ος – 1ος                                                                                  3ος – 1ος

    3ος – 4ος                                                                                  2ος – 4ος

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                    6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  

                           4ος – 1ος                                                                                   1ος – 2ος

                            3ος – 2ος                                                                                   4ος – 3ος

 

 Ο πρωταθλητής της Α1 Κατηγορίας ανέρχεται στην Γ’ Εθνική, χωρίς αγώνες κατάταξης

Σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Ηρακλείου δικαιούμενη να προβιβαστεί στην Γ’ Εθνική, δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιαδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί η δεν δηλώσει, από την τριταθλήτρια ( ΚΑΠ άρθρο 4 παρ.6). Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με το εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται  με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.

            Σε περίπτωση που αλλάξει ο αριθμός των ομάδων στην Α1 Κατηγορία ( αν προέλθουν από ανώτερη κατηγορία) τότε ενδέχεται να γίνει τροποποίηση της προκήρυξης στον τρόπο διεξαγωγής των play off και play out.

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

          Η  ομάδα  που θα καταλάβουν  την 14η   θέση την κανονική περίοδο θα υποβιβαστεί  απ’ ευθείας στην Α2 Κατηγορία.

            Όταν στην διάρκεια της κανονικής περιόδου, ο 9ος αποκτήσει μετά το πέρας των 26 αγωνιστικών πλεονέκτημα έξι (6) βαθμών από τον 12ο, δεν θα διεξαχθούν τα play out και αυτομάτως υποβιβάζεται στην Α2 Κατηγορία, το σωματείο που κατέλαβε την 13η  θέση.

            Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 13η, 12η ,11η  και 10η θα αγωνιστούν σε ένα mini πρωτάθλημα 2 γύρων ( play out ) ώστε να  υποβιβαστεί  στην Α2 κατηγορία άλλη  μία (1)  ομάδα.

            Η βαθμολογία με την οποία θα ξεκινήσουν οι αγώνες  των play out θα προκύπτει ως εξής :

Το σωματείο που κατέλαβε την 13η θέση θα ξεκινήσει με μηδέν (0) βαθμούς. Στην συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθμών που συγκέντρωσε το σωματείο αυτό με τον 12ο, 11ο και 10ο και το αποτέλεσμα θα διαιρείται δια του τρία (3). Το πηλίκο  που θα προκύπτει, θα είναι οι βαθμοί που ξεκινούν τα σωματεία του αγώνες play out. Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, εάν είναι από 0,5 και άνω, το κλάσμα θα προσμετράτε σε ακέραια μονάδα, υπέρ του σωματείου ( π.χ. 2,5 το σωματείο θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς) .

            Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους αγώνες play out ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

Ερασιτεχνών ομάδων, στα αποτελέσματα play out.

            Σε περίπτωση που υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία, νικητής αναδεικνύεται το σωματείο ή τα σωματεία που είχαν την καλύτερη θέση την κανονική περίοδο.

            Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, υπάρξει πλήρης ισοβαθμία μεταξύ  σωματείων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών ομάδων, θα διεξαχθεί αγώνας ή αγώνες μπαράζ πριν την έναρξη των αγώνων  play out.      

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ PLAY OUT

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                    4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

    10ος  – 12ος                                                                                        10ος – 13ος

    13ος – 11ος                                                                                        11ος – 12ος

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                    5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

    11ος – 10ος                                                                                         12ος – 10ος

    12ος – 13ος                                                                                         11ος – 13ος

 

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                                    6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  

                           13ος – 10ος                                                                                          10ος – 11ος

                            12ος – 11ος                                                                                          13ος – 12ος

 

 

 

 

                 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η Α2 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο 18 ομάδων.

 

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Α2 Κατηγορίας, θα γίνει σε μια (1) περίοδο σε διπλούς αγώνες, όπως θα προκύψει από την κλήρωση.

 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

 

Στην Α1 Κατηγορία, ανέρχονται  τα σωματεία που κατέλαβαν την 1η, 2η και 3η θέση στο πρωτάθλημα.

 

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

 

Από την Α2 Κατηγορία υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία, τα σωματεία που κατέλαβαν την 18η , 17η , 16η, 15η και 14η θέση στο πρωτάθλημα.

 

 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Η συγκρότηση των ομίλων της Β΄ Κατηγορίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Από την Β’ κατηγορία ανέρχονται στην Α2 Κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν την 1η και την 2η θέση στο πρωτάθλημα και στους δύο ομίλους.

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Από την Β’ κατηγορία υποβιβάζονται στην Γ’ κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν τις δύο  τελευταίες  θέσεις   στο πρωτάθλημα και στους δύο ομίλους.

             

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Από την Γ’ κατηγορία ανέρχονται στην Β’  κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν την 1η , την  2η  και την 3η θέση στο πρωτάθλημα.

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει αγώνες κατάταξης μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου για την οριστική βαθμολογική κατάταξη κάθε ομάδας.

 

ΑΡΘΡΟ  24o:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

           

Ισχύουν, γενικά, όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π.

Ειδικότερα και όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων σ’ όλες τις κατηγορίες

(Α1 , A2’, Β, Γ’) και τη συγκρότηση των ομίλων όλων των κατηγοριών, θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων σ’ όλα τα πρωταθλήματα.

ΑΡΘΡΟ  25o:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

 

            Η Ε.Π.Σ. Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και την έγκριση κάθε ραδιοτηλεοπτικής ή διαδικτυακής μετάδοσης αγώνα με σχετική άδεια της διοργανώτριας.

 

ΑΡΘΡΟ  26ο:

ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  –  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ

 α.         Τα γηπεδούχα σωματεία, με την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, εκχωρούν προς την Ε.Π.Σ.Η. την υποχρέωσή τους και εξουσιοδοτούν αυτήν να προβαίνει, για λογαριασμό τους, στην έκδοση της άδειας για την τέλεση των αγώνων τους.

β.         Τήρηση τάξης: Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές στον Πειθαρχικό Κώδικα με απόφαση της Ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  27ο:

ΕΠΑΘΛΑ –  ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ

 Στις πρωταθλήτριες ομάδες της Α1, Α2’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο, όπως και σ’ αυτές που θα προβιβαστούν σε ανώτερη κατηγορία. Επίσης, στα σωματεία που θα περατώσουν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο ίδιο το σωματείο καμία από τις ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα θα απονεμηθούν κύπελλα ήθους. 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο:

ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

           Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή των καταστατικών Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.Η. και των κανονισμών, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνα τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ  29ο:

ΑΓΩΝΑΣ SUPER CUP

            Ένας αγώνας που διεξάγεται σε κανονική διάρκεια 90 λεπτών και πέναλτυ μεταξύ του Πρωταθλητή της Α1 και του Κυπελλούχου ‘’ΦΗΜΗ’’ της Ενώσεως . Ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος αγώνας θα ορίζεται από τις Επιτροπές Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Η. 

ΑΡΘΡΟ  30ο:

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

           Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου  ως διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Η. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π.), ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων {π.χ άρνησης σωματείου ή  ΠΑΕ να δηλώσει συμμετοχή στην κατηγορία που δικαιούται}.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Η. διατηρεί επίσης το απόλυτο δικαίωμα  μετά την λήξη των πρωταθλημάτων της περιόδου 2019 –  2020 να προβεί στην τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Α1 και Α2 Κατηγορίας 2020-2021, του αριθμού των ομάδων και την επαναφορά του συστήματος των δυο ομίλων, με την διεξαγωγή ή όχι PLAY OFF και PLAY OUT ή και να τροποποιήσει το σύστημα αυτό εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Εφόσον ομάδα ή ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές κατηγορίες την περίοδο 2020-2021, δεν δηλώσουν συμμετοχή στις εθνικές κατηγορίες αλλά στα τοπικά πρωταθλήματα ΕΠΣΗ, τότε το Δ.Σ. της ΕΠΣΗ έχει το απόλυτο δικαίωμα για να τροποποιήσει τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα.

 

ΑΡΘΡΟ  31ο:

ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

           Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Η.

Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως την Σύνθεση του Δ.Σ. τους μαζί με την δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Π.Σ.Η γραπτώς.