Το πλήρες πρόγραμμα της Α1 ΕΠΣΗ

Παρακολουθήστε παρακάτω το πλήρες πρόγραμμα της Α1 ΕΠΣΗ, όπως διαμορφώθηκε από την χθεσινή κλήρωση.

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1Χ2 ΤΥΛΙΣΟΣ ΑΕΚ 2Χ1 ΑΕΚ ΤΥΛΙΣΟΣ
3Χ16 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΡΟΣ 16Χ3 ΠΟΡΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
4Χ15 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ 15Χ4 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
5Χ14 ΑΛΜΥΡΟΣ ΓΟΡΤΥΣ 14Χ5 ΓΟΡΤΥΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
6Χ13 ΜΟΙΡΕΣ ΠΑΝΟΜ 13Χ6 ΠΑΝΟΜ ΜΟΙΡΕΣ
7Χ12 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΟΤ 12Χ7 ΑΟΤ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
8Χ11 ΦΑΙΣΤΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ 11Χ8 ΜΙΝΩΙΚΗ ΦΑΙΣΤΟΣ
10Χ9 ΠΑΟΚ ΖΑΡΟΣ 9Χ10 ΖΑΡΟΣ ΠΑΟΚ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3×1 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΥΛΙΣΟΣ 1×3 ΤΥΛΙΣΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
2×4 ΑΕΚ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4×2 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΕΚ
16×5 ΠΟΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×16 ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΡΟΣ
15×6 ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΕΣ 6×15 ΜΟΙΡΕΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
14×7 ΓΟΡΤΥΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×14 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΓΟΡΤΥΣ
13×8 ΠΑΝΟΜ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×13 ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΝΟΜ
12×9 ΑΟΤ ΖΑΡΟΣ 9×12 ΖΑΡΟΣ ΑΟΤ
11×10 ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΑΟΚ 10×11 ΠΑΟΚ ΜΙΝΩΙΚΗ
3η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1×4 ΤΥΛΙΣΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4×1 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΤΥΛΙΣΟΣ
5×3 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3×5 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΜΥΡΟΣ
6×2 ΜΟΙΡΕΣ ΑΕΚ 2×6 ΑΕΚ ΜΟΙΡΕΣ
7×16 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΠΟΡΟΣ 16×7 ΠΟΡΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
8×15 ΦΑΙΣΤΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×8 ΡΩΜΑΝΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ
9×14 ΖΑΡΟΣ ΓΟΡΤΥΣ 14×9 ΓΟΡΤΥΣ ΖΑΡΟΣ
10×13 ΠΑΟΚ ΠΑΝΟΜ 13×10 ΠΑΝΟΜ ΠΑΟΚ
12×11 ΑΟΤ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×12 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΟΤ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Σ.Η.   2018 – 2019   PWM MEDICAL Α1
4η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 19η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
5×1 ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ 1×5 ΤΥΛΙΣΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
4×6 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΟΙΡΕΣ 6×4 ΜΟΙΡΕΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
3×7 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×3 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
2×8 ΑΕΚ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×2 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΚ
16×9 ΠΟΡΟΣ ΖΑΡΟΣ 9×16 ΖΑΡΟΣ ΠΟΡΟΣ
15×10 ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΟΚ 10×15 ΠΑΟΚ ΡΩΜΑΝΟΣ
14×11 ΓΟΡΤΥΣ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×14 ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΟΡΤΥΣ
13×12 ΠΑΝΟΜ ΑΟΤ 12×13 ΑΟΤ ΠΑΝΟΜ
5η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 20η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
1×6 ΤΥΛΙΣΟΣ ΜΟΙΡΕΣ 6×1 ΜΟΙΡΕΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
7×5 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×7 ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
8×4 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4×8 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ
9×3 ΖΑΡΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3×9 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΑΡΟΣ
10×2 ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2×10 ΑΕΚ ΠΑΟΚ
11×16 ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΟΡΟΣ 16×11 ΠΟΡΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
12×15 ΑΟΤ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×12 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΟΤ
14×13 ΓΟΡΤΥΣ ΠΑΝΟΜ 13×14 ΠΑΝΟΜ ΓΟΡΤΥΣ
6η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 21η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
7×1 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΤΥΛΙΣΟΣ 1Χ7 ΤΥΛΙΣΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
6×8 ΜΟΙΡΕΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×6 ΦΑΙΣΤΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
5×9 ΑΛΜΥΡΟΣ ΖΑΡΟΣ 9×5 ΖΑΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
4×10 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΠΑΟΚ 10×4 ΠΑΟΚ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
3×11 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×3 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
2×12 ΑΕΚ ΑΟΤ 12×2 ΑΟΤ ΑΕΚ
16×13 ΠΟΡΟΣ ΠΑΝΟΜ 13×16 ΠΑΝΟΜ ΠΟΡΟΣ
15×14 ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΟΡΤΥΣ 14×15 ΓΟΡΤΥΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
7η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 22η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
1×8 ΤΥΛΙΣΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×1 ΦΑΙΣΤΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
9×7 ΖΑΡΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×9 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΖΑΡΟΣ
10×6 ΠΑΟΚ ΜΟΙΡΕΣ 6×10 ΜΟΙΡΕΣ ΠΑΟΚ
11×5 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×11 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
12×4 ΑΟΤ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4×12 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΟΤ
13×3 ΠΑΝΟΜ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3×13 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΟΜ
14×2 ΓΟΡΤΥΣ ΑΕΚ 2×14 ΑΕΚ ΓΟΡΤΥΣ
16×15 ΠΟΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×16 ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΟΡΟΣ
8η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 23η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ
9×1 ΖΑΡΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ 1×9 ΤΥΛΙΣΟΣ ΖΑΡΟΣ
8×10 ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΟΚ 10×8 ΠΑΟΚ ΦΑΙΣΤΟΣ
7×11 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×7 ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
6×12 ΜΟΙΡΕΣ ΑΟΤ 12×6 ΑΟΤ ΜΟΙΡΕΣ
5×13 ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΑΝΟΜ 13×5 ΠΑΝΟΜ ΑΛΜΥΡΟΣ
4×14 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΓΟΡΤΥΣ 14×4 ΓΟΡΤΥΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
3×15 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×3 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
2×16 ΑΕΚ ΠΟΡΟΣ 16×2 ΠΟΡΟΣ ΑΕΚ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1×10 ΤΥΛΙΣΟΣ ΠΑΟΚ 10×1 ΠΑΟΚ ΤΥΛΙΣΟΣ
11×9 ΜΙΝΩΙΚΗ ΖΑΡΟΣ 9×11 ΖΑΡΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
12×8 ΑΟΤ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×12 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΟΤ
13×7 ΠΑΝΟΜ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×13 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΠΑΝΟΜ
14×6 ΓΟΡΤΥΣ ΜΟΙΡΕΣ 6×14 ΜΟΙΡΕΣ ΓΟΡΤΥΣ
15×5 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×15 ΑΛΜΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
16×4 ΠΟΡΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4×16 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΠΟΡΟΣ
2×3 ΑΕΚ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3×2 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Σ.Η.   2018 – 2019   PWM MEDICAL Α1
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
11×1 ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΥΛΙΣΟΣ 1×11 ΤΥΛΙΣΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
10×12 ΠΑΟΚ ΑΟΤ 12×10 ΑΟΤ ΠΑΟΚ
9×13 ΖΑΡΟΣ ΠΑΝΟΜ 13×9 ΠΑΝΟΜ ΖΑΡΟΣ
8×14 ΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΡΤΥΣ 14×8 ΓΟΡΤΥΣ ΦΑΙΣΤΟΣ
7×15 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×7 ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
6×16 ΜΟΙΡΕΣ ΠΟΡΟΣ 16×6 ΠΟΡΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
5×2 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕΚ 2×5 ΑΕΚ ΑΛΜΥΡΟΣ
4×3 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3×4 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1×12 ΤΥΛΙΣΟΣ ΑΟΤ 12×1 ΑΟΤ ΤΥΛΙΣΟΣ
13×11 ΠΑΝΟΜ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×13 ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΑΝΟΜ
14×10 ΓΟΡΤΥΣ ΠΑΟΚ 10×14 ΠΑΟΚ ΓΟΡΤΥΣ
15×9 ΡΩΜΑΝΟΣ ΖΑΡΟΣ 9×15 ΖΑΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
16×8 ΠΟΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×16 ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΟΡΟΣ
2×7 ΑΕΚ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×2 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΕΚ
3×6 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΙΡΕΣ 6×3 ΜΟΙΡΕΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
4×5 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×4 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13×1 ΠΑΝΟΜ ΤΥΛΙΣΟΣ 1×13 ΤΥΛΙΣΟΣ ΠΑΝΟΜ
12×14 ΑΟΤ ΓΟΡΤΥΣ 14×12 ΓΟΡΤΥΣ ΑΟΤ
11×15 ΜΙΝΩΙΚΗ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×11 ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΝΩΙΚΗ
10×16 ΠΑΟΚ ΠΟΡΟΣ 16×10 ΠΟΡΟΣ ΠΑΟΚ
9×2 ΖΑΡΟΣ ΑΕΚ 2×9 ΑΕΚ ΖΑΡΟΣ
8×3 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3×8 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΑΙΣΤΟΣ
7×4 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4×7 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
6×5 ΜΟΙΡΕΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×6 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΟΙΡΕΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1×14 ΤΥΛΙΣΟΣ ΓΟΡΤΥΣ 14×1 ΓΟΡΤΥΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
15×13 ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΝΟΜ 13×15 ΠΑΝΟΜ ΡΩΜΑΝΟΣ
16×12 ΠΟΡΟΣ ΑΟΤ 12×16 ΑΟΤ ΠΟΡΟΣ
2×11 ΑΕΚ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×2 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΕΚ
3×10 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΟΚ 10×3 ΠΑΟΚ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
4×9 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΖΑΡΟΣ 9×4 ΖΑΡΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
5×8 ΑΛΜΥΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ 8×5 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
6×7 ΜΟΙΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×6 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΜΟΙΡΕΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15×1 ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ 1×15 ΤΥΛΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
14×16 ΓΟΡΤΥΣ ΠΟΡΟΣ 16×14 ΠΟΡΟΣ ΓΟΡΤΥΣ
13×2 ΠΑΝΟΜ ΑΕΚ 2×13 ΑΕΚ ΠΑΝΟΜ
12×3 ΑΟΤ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 3Χ12 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΟΤ
11×4 ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 4Χ11 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΜΙΝΩΙΚΗ
10×5 ΠΑΟΚ ΑΛΜΥΡΟΣ 5×10 ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΑΟΚ
9×6 ΖΑΡΟΣ ΜΟΙΡΕΣ 6×9 ΜΟΙΡΕΣ ΖΑΡΟΣ
8×7 ΦΑΙΣΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΑ 7×8 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1×16 ΤΥΛΙΣΟΣ ΠΟΡΟΣ 16×1 ΠΟΡΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
2×15 ΑΕΚ ΡΩΜΑΝΟΣ 15×2 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΕΚ
3×14 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΟΡΤΥΣ 14×3 ΓΟΡΤΥΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
4×13 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΠΑΝΟΜ 13×4 ΠΑΝΟΜ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
5×12 ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΟΤ 12×5 ΑΟΤ ΑΛΜΥΡΟΣ
6×11 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΝΩΙΚΗ 11×6 ΜΙΝΩΙΚΗ ΜΟΙΡΕΣ
7×10 ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΠΑΟΚ 10×7 ΠΑΟΚ ΤΡΙΤΩΝΙΑ
8×9 ΦΑΙΣΤΟΣ ΖΑΡΟΣ 9×8 ΖΑΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΣ