Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΧ

Νέο σώμα» έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΧ. 

Ο σύλλογος των χανιών πραγματοποίησε εκλογές την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, των οποίων τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά τη Δευτέρα (5/3).

 

Το Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Δημολίτσας Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Μιχαηλάκης Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας: Αρχοντάκης Ιωάννης

Ταμίας: Παπαφιλιππάκη Μαρία

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Τσιλιμιγκάκης Ξενοφών

Εφορος Υλικού & Εγκαταστάσεων: Γιουρμετάκης Εμμανουήλ

Εφορος Τμήματος Τένις: Μαλανδράκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτές Εφοροι Τμήματος Τένις: Καψοκώστας Κωνσταντίνος, Τσιλιμιγκάκης Ξενοφών

Εφορος Τμήματος Πινγκ-Πονγκ: Ερηνάκη Βασιλική

Εφορος Τμήματος Μπάσκετ: Τζουγκράκης Ιωάννης

Εφορος Τμήματος Σκακιού: Αλειφέρης Παναγιώτης

Εφορος Τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής: Καψοκώστας Κωνσταντίνος