Νεοδημοκρατική Ένωση Αριστερών (ΝΕΑ)

Η Νεοδημοκρατική ‘Ενωσις Αριστερών υπήρξε ελληνικό πολιτικό κόμμα της δεκαετίας του ’40 με αρχηγό τον Ιωάννη Σοφιανόπουλο,υπουργό εξωτερικών της κυβέρνησης Πλαστήρα και ιδεολογικό πατέρα του Αντρέα Παπανδρέου,κατά δήλωση του ίδιου του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.Σήμερα με τον όρο “Νεοδημοκρατική Ένωση Αριστερών” εννοούμε το άνοιγμα του κ.Τσίπρα στις προοδευτικές δυνάμεις του …Καραμανλισμού.