Έτσι και αλλιώς

Έχουμε ιδέες και τις εφαρμόζουμε στους…άλλους. Πού είναι το κακό;