Μακεδονία όλοι

Βόρεια,Νότια,Μουσουλμανική,Δυτική,Άγρια,Ανατολική …Μακεδονία.Μία Μακεδονία,δύο Μακεδονίες,όλες Μακεδονίες.Χιουμοριστικός χάρτης των Βαλκανίων που δεν είναι πιο αστείος από τον πραγματικό,έτσι όπως διαμορφώθηκε