Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λιακοπουλίοις

” Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λιακοπουλίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων …μ@λ@κίμασι πειθόμενοι ”
(Αγαπάμε Λιακό,περιμένουμε την άφιξη των νεφελείμ αλλά δεν βλέπουμε ακόμη τίποτα στον ορίζοντα).