Σοβιετία;

“Σοβιετία είμαστε”,που λένε και στις τηλεοράσεις.Αν ναι,πού είναι οι σοβιετικές καλλονές; Soviet beauty κι έτσι.