Τόσα χρόνια στο λιμάνι

“Γιατί δε με θες κυρά μου,επειδή είμαι ψαράς;”,που έλεγε και ο μεγάλος Στελάρας.