Πάοκ αφού

Πάοκ,σύνδεσμος φίλων Έλγιν.Του γνωστού που έκλεψε τα μάρμαρα του Παρθενώνα.Του γνωστού μνημείου των …χαμουτζήδων.Εμείς αγαπάμε Έλγιν σε λέω!