“Εγώ φταίω”

Έλα να το φωνάξουμε όλοι μαζί,δυνατά: “Εγώ φταίω!”.Εγώ,εσύ,ο δίπλα.Για την χρεοκοπία της χώρας.Γιατί “ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητες μας”.Γιατί “είμαστε διεφθαρμένοι”.Γιατί αξίζουμε να δουλεύουμε για τρεις κι εξήντα ή να μη δουλεύουμε καθόλου.Γιατί δε σεβόμαστε τους νόμους.Εμείς φταίμε επίσης που δεν οδηγούμε σωστά και σκοτωνόμαστε σε αυτούς τους ωραίους δρόμους που έχουμε στην Κρήτη.Εμείς φταίμε.Εσύ φταις.