Κρήτες χωροφύλακες 1913

Άνδρες της Κρητικής Χωροφυλακής,τον Μάιο του 1913 (η Κρήτη δεν είχε ακόμη ενωθεί με την Ελλάδα),επιβάλλουν την τάξη στην μόλις απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη,που την επιβουλεύονταν ακόμη διάφοροι.