listen live
ακούτε τώρα:

listen live
ακούτε τώρα:

ακολουθεί:

e-radio logo

ΠΑΟ: Ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πιο αναλυτικά σε αυτήν αναφέρεται:» «Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.) – ΠΟ-ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π.Α.Ε.) (εφεξής η «Εταιρία» ή η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) της 06.06.2008, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των € 31.783.344,00. Ειδικότερα, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 31.783.344,00 με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων με την έκδοση 10.594.448 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία. Η τιμή διάθεσης των 10.594.448 νέων μετοχών θα είναι υπέρ το άρτιον στο ποσό των € 7,56 ανά μετοχή. -εδομένου ότι ποσοστό 10% από τις νέες εκδοθείσες μετοχές, ήτοι 1.059.445 θα περιέλθουν στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 και ως εκ τούτου οι νέοι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν αναλογικά την αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και οι υπόλοιπες νέες μετοχές ήτοι 9.535.003 θα διατεθούν με τελική τιμή διάθεσης € 8,40 ανά μετοχή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών εν μέρει διά -Δημόσιας Προσφοράς και εν μέρει εκτός -Δημόσιας Προσφοράς με ιδιωτική τοποθέτηση, κατά την απόλυτη κρίση του -Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο εξουσιοδοτήθηκε με την παραπάνω απόφαση περί αυξήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως να προβεί κατά την κρίση του στον επιμερισμό των σχετικών ποσών και να καθορίσει περαιτέρω και όλες τις σχετικές διαδικασίες και λεπτομέρειες. Αποφασίσθηκε όπως προαναφέρεται να καλυφθεί η ανωτέρω αύξηση εν μέρει διά -ημόσιας Προσφοράς και εν μέρει εκτός -Δημόσιας Προσφοράς με ιδιωτική τοποθέτηση, ώστε να συμμετάσχουν με την ιδιωτική τοποθέτηση μεγάλοι κεφαλαιούχοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Tο -Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 03.07.2008 απόφαση του καθόρισε ότι 2.118.889 νέες μετοχές θα διατεθούν με -Δημόσια Προσφορά και 7.416.114 νέες μετοχές θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση. Σε περίπτωση κατά την οποία, οι μετοχές προς διάθεση με -ημόσια Προσφορά, οι οποίες καθορίσθηκαν κατά τα άνω από το -Διοικητικό Συμβούλιο καλυφθούν μερικώς, το -Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε με την παραπάνω απόφαση περί αυξήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως να διαθέσει κατάτην κρίση του τις τυχόν υπόλοιπες μετοχές. Σύμφωνα με το -ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 03.07.2008, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές προς διάθεση στην ιδιωτική τοποθέτηση δεν καλυφθούν και στη -ημόσια Προσφορά υπάρξει υπερκάλυψη, οι μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην ιδιωτική τοποθέτηση θα μεταφερθούν στη -ημόσια Προσφορά. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 72.011.010,00 και θα διαιρείται σε 24.003.670 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία, υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και της τιμής διάθεσης ποσού € 48.310.682,88 θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω $ημόσια Προσφορά για ελάχιστο αριθμό 1.200 ονομαστικών μετοχών πού αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό των € 10.080,00 (1.200 ονομαστικές μετοχές επί € 8,40 κάθε μετοχή). Μπορούν επίσης, να εγγράφονται για περισσότερες από 1.200 μετοχές (πολλαπλάσιες της μίας (1) μετοχής), η ικανοποίηση όμως του αιτήματος για επιπλέον μετοχές θα εξαρτηθεί από το βαθμό κάλυψης της αύξησης. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην $ημόσια Προσφορά καλούνται να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην MARFIN EGNATIA BANK Cε την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριο) και το εκκαθαριστικό της εφορίας (ή το λογαριασμό $ΕΗ) ώστε να προκύπτουν τα στοιχεία, η διεύθυνση και το ΑΦΜ του επενδυτή. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην -ημόσια Προσφορά θα δηλώνουν τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και θα καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στον ειδικό λογαριασμό προοριζόμενο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Η εγγραφή θα μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον επενδυτή είτε το νόμιμο εκπρόσωπο του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή. Στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ανώτατο όριο εγγραφής είναι το σύνολο των μετοχών που αφορούν τους νέους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση και στη -Δημόσια Προσφορά, ήτοι 9.535.003 μετοχές. Ημερομηνία έναρξης των εγγραφών ορίζεται η 21η Ιουλίου 2008 ενώ ημερομηνία λήξης ορίζεται η 23η Ιουλίου 2008. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της -ημόσιας Προσφοράς(μετά και την μεταφορά σε αυτήν των τυχόν αδιάθετων μετοχών στα πλαίσια της ιδιωτικής τοποθέτησης), τα επιπλέον κεφάλαια που θα έχουν καταβάλει οι επενδυτές θα επιστραφούν ατόκως, όπως θα οριστεί σε νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Κατά την κατανομή των νέων μετοχών που θα διατεθούν με -ημόσια Προσφορά, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα που αφορά 1.200 ονομαστικές μετοχές (εφεξής το «κατά προτεραιότητα όριο»). Σε περίπτωση που υπάρξει υπερκάλυψη της -ημόσιας Προσφοράς, το κατά προτεραιότητα όριο θα περιοριστεί αναλογικά. Η Εταιρία θα ενημερώσει μετά το πέρας της -ημόσιας Προσφοράς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής. Αν μετά την ικανοποίηση των εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του τελικά διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση και στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας με εξαίρεση τους περιορισμούς του αθλητικού νόμου Ν. 2725/1999. Όλες οι νέες μετοχές θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 01.07.2007-30.06.2008. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε ένας (1) μήνας, από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή από την 06.06.2008 και το -Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να παρατείνει την προθεσμία καταβολής με απόφαση του για ένα (1) επιπλέον μήνα δηλαδή μέχρι την 06.08.2008. Σύμφωνα με την από 04.07.2008 απόφαση του -ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης παρατείνεται μέχρι την 28.07.2008, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του -ιοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει καλυφθεί το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως να παρατείνει περαιτέρω την σχετική προθεσμία μέχρι την 06.08.2008. Επίσης, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε ότι στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της προαναφερθείσας αύξησης (τόσο με -ημόσια Προσφορά όσο και με ιδιωτική τοποθέτηση) δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης. Το Ενημερωτικό -Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το -.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 10.07.2008, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρίας σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: http://www.pao.gr/index.php?category_id=2 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό -Δελτίο, σε έντυπη μορφή θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και της MARFIN EGNATIA BANK κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που θα διαρκέσει η -ημόσια Προσφορά. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12α, 15124 Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210-8093840 υπεύθυνος κος Γ. Στάμος. Αθήνα 14 Ιουλίου 2008 Το -Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας». Επιμένει για Πιζάρο Ο Παναθηναϊκός μετά την συμφωνία με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα (παρά τα δημοσιεύματα στην Αγγλία για Έβερτον), αρχίζει να εξετάζει σημαντικές λύσεις για την επίθεση και το κέντρο της άμυνας. Όσον αφορά τον φορ περιοχής ο Τεν Κάτε έχει απορρίψει τους Ματέια Κέζμαν (δεν θεωρεί ότι ταιριάζει το στυλ του σε αυτό που θέλει) και Τζιμπρίλ Σισέ (ο Γάλλος έτσι και αλλιώς δεν ήταν θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα). Αντίθετα, παραμένουν στην λίστα οι Κλαούντιο Πιζάρο και Ράφικ Τζιμπούρ. Ο Περουβιανός επιθετικός της Τσέλσι είναι ο Νο1 στόχος, όμως τα προβλήματα είναι αρκετά, καθώς ο παίκτης αυτή την στιγμή είναι διστακτικός σε μια ενδεχόμενη μετακίνηση του στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά όπως και στην περίπτωση του Σίλβα, οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει την θετική απάντηση απο την Τσέλσι και θα προσπαθήσουν ν’ αλλάξουν γνώμη στον επιθετικό των Λονδρέζων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημοσιεύματα στην Λατινική Αμερική αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει πει στον παίκτη να έρθει στην Ελλάδα και να δει τις εγκαταστάσεις της Παιανίας για να σχηματίσει μια εικόνα σχετικά με τον σύλλογο, ενώ στο «τριφύλλι» ελπίζουν ότι η παρουσία του Τεν Κάτε και ο ερχομός του Σίλβα θα βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουν. Πάντως, αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του Πιζάρο, τότε θ’ αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες του Τζιμπούρ, καθώς ο Τεν Κάτε θεωρεί ότι είναι ένας επιθετικός που σημειώνει με ευκολία γκολ. «Βόμβα» για την άμυνα Στο κεφάλαιο «κεντρικός αμυντικός», η διοίκηση του Παναθηναϊκού θέλει ν’ αποκτήσει έναν παίκτη που θα προκαλέσει έκπληξη. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» εξετάζουν τρεις περιπτώσεις παικτών για την συγκεκριμένη θέση, που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Τα ονόματα της σχετικής λίστας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αυτό όμως που επιθυμούν στο «πράσινο» στρατόπεδο είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα, ώστε ο Τεν Κάτε να έχει το χρόνο να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές. Σχετικά με τους δυο Βραζιλιάνους της Φλουμινένσε, ο Γκάμπριελ θα περάσει εντός της ημέρας απο ιατρικές εξετάσεις στην χώρα του (παρουσία του Γιάσμινκο Βέλιτς) και στην συνέχεια θα έρθει στην Ελλάδα. Στην υπόθεση του Λουΐς Αλμπέρτο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αν οι οικονομικές απαιτήσεις της «Φλου» δεν κριθούν υπερβολικές τότε θ’ αποκτηθεί, σε διαφορετική περίπτωση θα εξεταστούν άλλες λύσεις. Καμία ανησυχία για Ζιλμπέρτο Σίλβα Την Κυριακή υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα στην Αγγλία ότι ο τεχνικός της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγες, προσπαθεί την ύστατη στιγμή ν’ αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση του Ζιλμπέρτο Σίλβα και να τον πάει στο «Γκούντισον Παρκ». Στον Παναθηναϊκό δεν ανησυχούν απο τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, καθώς η ενημέρωση που έχουν είναι ότι την Τρίτη ο Βραζιλιάνος άσος θα είναι στο Λονδίνο να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις και την Τετάρτη θα είναι στην Αθήνα. Ικανοποίησε ο Βύντρα, κερδίζουν πόντους Μάντζιος, «Πετρό» Μπορεί στο φιλικό με την Κλουζ ο Παναθηναϊκός να έμεινε στο 0-0, όμως ο Τεν Κάτε είδε κάποια θετικά στοιχεία. Σε συνολικό επίπεδο του άρεσε το ομαδικό πνεύμα που έδειξαν οι παίκτες σε ολόκληρο το 90λεπτο. Σε ατομικό επίπεδο, ξεχώρισε την παρουσία του Λουκά Βύντρα σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Παίξαμε κόντρα σε μια σκληρή ομάδα που προετοιμάζεται και αυτή για το Champions League. Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε καλά. Είδα πράγματα που μου άρεσαν και άλλα που δεν μου άρεσαν και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά για να βελτιωθούμε. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το ομαδικό πνεύμα. Ήταν εντυπωσιακό, και μάλιστα επί ενενήντα λεπτά. Αμυντικά δεν απειληθήκαμε στο σύνολο του αγώνα και δημιουργήσαμε και κάποιες φάσεις, κυρίως στο πρώτο μέρος. Νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό ματς. Είχε πολλά τάκλιν, πολλές μάχες, πολλές δυνατές μονομαχίες, που σε φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να παίζουμε 11 εναντίον 10 γιατί θα έπρεπε να είχε αποβληθεί παίκτης. Με εντυπωσίασε η παρουσία του Βύντρα που έπαιξε κεντρικός αμυντικός. Γενικότερα, είμαστε σε καλό δρόμο και θα είμαστε έτοιμοι στα επίσημα ματς. Πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα είναι περήφανος για την ομάδα του» τόνισε ο 54χρονος τεχνικός. Απο εκεί και πέρα, οι Μάντζιος και Πετρόπουλος κερδίζουν πόντους κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και πλέον είναι πιθανό οι δυο παίκτες να παραμείνουν στην Παιανία την φετινή σεζόν και να μην παραχωρηθούν δανεικοί. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θ’ αποκτηθεί ένας ακόμη επιθετικός. Θετικές εντυπώσεις έχει αφήσει ο Μπράϊς Μουν και είναι πιθανό ν’ αποκτηθεί αλλά να παραχωρηθεί δανεικός επειδή καλύπτει θέση ξένου. Αντίθετα, επιστρέφει στην Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ ο Ζουνίνιο Ποσεμπόν. Προς αποχώρηση ο Ρομέρο Πέρα απο τους παίκτες που κερδίζουν πόντους, υπάρχουν και αυτοί που φαίνεται να είναι εκτός πλάνων του Τεν Κάτε την φετινή σεζόν. Μόρις και Παπαδόπουλος μπορεί ν’ ακολουθούν κανονικά την προετοιμασία, αλλά στα δυο φιλικά δεν έχουν αγωνιστεί ούτε λεπτό, ο Σεμπαστιάν Ρομέρο είναι πολύ πιθανό κατά την διάρκεια της εβδομάδας να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα, ενώ ο Νταμ Ν’ Ντόι όπως όλα δείχνουν θα παραχωρηθεί δανεικός (Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον).